موارد کلیدی در نگهداری بهتر اجاق گاز شیشه ای

موارد کلیدی در نگهداری بهتر اجاق گاز شیشه ای

برای جلوگیری از ترک‌های سطح شیشه‌ای اجاق

 

از تغییرات دما ناگهانی خودداری کنید:

یکباره شیر گاز را زیاد یا کم نکنید

وزن را به طور یکنواخت توزیع کنید و با دقت با ظروف آشپزخانه برخورد کنید:

برای جلوگیری از آسیب ضربه، حیاتی است که زمان قرار دادن یا برداشتن ظروف آشپزخانه از اجاق با دقت رفتار کنید. از کشیدن یا لغزاندن تابه‌های سنگین روی سطح شیشه خودداری کنید، زیرا این ممکن است خطوط خراشی ایجاد کند و از استحکام شیشه کم کند. به جای اینکه ظروف را بکشید، آنها را به آرامی بلند کنید تا هرگونه آسیب احتمالی را به حداقل برسانید

راهنمای تولید کننده را برای نصب، استفاده و نگهداری دنبال کنید تا ماندگاری و ایمنی را تضمین کنید.

با اقدامات پیشگیرانه مانع از ترک‌های سطح شیشه‌ای اجاق شوید، از استرس حرارتی، آسیب‌های ضربه، و وزن اضافی به حداقل برسانید. به طور منظم از فرسایش بازدید کنید و به سرعت هر نگرانی را برطرف کنید. برای راهنمایی در مورد مراقبت‌های خاص، به دستورالعمل تولید کننده مراجعه کنیدآسیب ناشی از ضربه نیز یکی از علل متداول ترک‌های سطح شیشه‌ای اجاق است. شیشه آسیب‌پذیر است و اگر با یک شیء سنگین یا تیز بخورد، به راحتی آسیب می‌بیند. افتادن تصادفی قابل توجه یک قابلمه یا تابه سنگین بر روی سطح اجاق یا ضربه زدن به آن با یک شیء سخت می‌تواند منجر به ترک یا حتی شکستن سطح شیشه شود.

موارد کلیدی در نگهداری بهتر اجاق گاز شیشه ای
موارد کلیدی در نگهداری بهتر اجاق گاز شیشه ای
Need Help?
Call Now Button