نحوه باز کردن درب فر اجاق گاز

نحوه باز کردن درب فر اجاق گاز ….

  1. اولین کار تخلیه شیشه های شکسته است .
  2. در این مرحله درب فر را باز کنید .
  3. لولای درب فر در دوطرف درب فر را مشاهده کنید در زیر لولا یک قلاب مانند به همراه یک آویز متحرک کوچک مشاهده میکنید .
  4. آویز کوچک را به به قلاب گیر داده طوری که درب فر قفل شود و بسته نشود .
  5. حالا از دوطرف درب فر به سمت بالا کشیده تا درب فر بهمراه لولا از بدنه جدا شود .
نحوه باز کردن درب فر اجاق گاز ....
نحوه باز کردن درب فر اجاق گاز ….

 

Need Help?
Call Now Button