خرید شیشه اجاق گاز

خرید شیشه اجاق گاز

در امر خرید شیشه اجاق گاز بایستی دقت فراوانی کرد بعلت اینکه تشخیص اینکه شیشه معمولی است یا سکوریت برای شما مقدور نمی باشد و چه بسا شیشه های اجاق گاز بصورت سکوریت نشده تحویل مشری داده میشود . مجموعه ارگ تک با ضمانت شیشه های سکوریت باکیفیت و ابزار خورده را در اختیار مشتریان عزیر قرار میدهد .

 

خرید شیشه اجاق گاز
خرید شیشه اجاق گازتماس های خدمات فنی اجاق گاز

 

اجاق یکی از مهم ترین لوازم خانگی در هر خانه است خرید شیشه اجاق گاز زندگی بدون این وسیله عیر ممکن است و برای زیبایی و کاری بیشتر از شیشه های سکوریت استفاده کردن که هم داخل فر دیده شود و برای لوکس کردن و زیبای بیشتر از شیشیه های اجاق گاز استفاده کرده اند و این مورد در بخی از موراد ابته بسیار کم این شیشه ها برای این برای مقابله با گرما شدید فر و همچننی برای ایمن کردن که در صورت شکسته شدن بصورت دانه های ریز تبدیل شود تا کار بر خطر بسیار کمتری داشته باشد.

 

شیشه اجاق گاز

 • شیشه اجاق گاز
+Size اندازه +Size اندازه +Size اندازه
87×40 85×45 79.5×44.5
88×46.5آلتن 84.5×45 77×45
87×43.5پادیسان 85×40 75×45
87×46پادیسان 85×47 77×46.5
87.5×43.5 85×44 79.5×30
88×46.5 85×47 84×30
88×44 84.5×43.5 84.5×45
89×39.5 83×46 84×44
86×45 84×47 84×43
84.5×45 خم از عرض 84×38  
86×46.5 اسنوا 69×45  
85×46.5 رز گاز    

کلیه شیشه ها سکوریت و شرکتی بوده  درصورت نبودن سایز ها در لیست با ما تماس حاصل فرماید تا بصورت سفارشی برای شما تامین شود

تاکنو تهران گاز ساتیسان بسوز پادیسان
گلین سبنجر رز گاز نوژن اسنوا
نیک کالا ایران شرق آلتن نگین روبینا

 

شیشه اجاق گاز برای مشاهد داخل فر برای این مورد که غذا طبخ شده در چه حالتی است مورد استفاده قرار می گیرد

 

شیشه اجاق گاز فر:

این شیشه ها سکوریت شده است

مقاوم در برابر حرارت های در حدود 300 درجه که با کار کرد فر مناسب می باشد:

این شیشه اجاق گاز ها به علت سکوریت شدن در صورت اینکه شیشه ها شکسته شود این شیشه ها به تیکه های بسبار کوچک میشود در صورت زحمی شدن آسیب کمی دیه میشود

برای خرید باید ابعاد دقیق اعلام شود با توجه به سایز های اعلامی حدود این درب های از یک استاندارد برخورد است

معمولا سایز های شیشه از عرض از حدود40 شروع و تا 49 حداکثر بوده است

و شیشه  برای اجاق گاز های 5 شلعه طول این اجاق گاز ها از 79 شروع و تا طول 88 می باشد

این سایز به علت درگیر نشدن به بقل درب فر بسیار مهم است و برای خرید دقت لازم با باد خور حداکثر 5 میل مهم بوده است

انواع شیشه های سکوریت اجاق گاز در ابعاد مختلف در مجموعه ارگ تک در حدول زیر به نمایش آمده است :

 

سایز
84×43 خم تاکنو
89×39 تخت
90×47 تخت
88×46 تخت
88×44 تخت
69×45 تخت
85×45 تخت
85×47 تخت
86×46 تخت
87×45 تخت
87×46 تخت
84.5×46.5 تخت
86×45 تخت
84×46 تخت
84×44 تخت
84×40 تخت
84×38 تخت
83×46 تخت
77×39 تخت
77×45 تخت
75×44 تخت

 

 

44×79
44×84
44×85
44×88
43.5×84.5
43.5×84
43.5×88

 

88

88×46
88×43.5
88×45
88×46.5
88×47
88×44
88×39
88×39.5
88×40

85

85×45
85×40
85.5×45.5

84.5×46.5
46.5×86.5
85×47
87×85

84

84×30
84×43.5
84×41
84×38
84×44

77

77×45
77×46.5
79×44

خم از عرض

84×47.5
84×45
80×45
77×43
69×46

خم از طول
84×43
رنگ سفید
رنگ آینه ای رفلکس تیره
در آکس دستگیره های
56
69
85×45

شیشه های سکوریت اجاق گاز فر دار

 • شیشه اجاق گاز
+Size اندازه +Size اندازه +Size اندازه
87×40 85×45 79.5×44.5
88×46.5آلتن 84.5×45 77×45
87×43.5پادیسان 85×40 75×45
87×46پادیسان 85×47 77×46.5
87.5×43.5 85×44 79.5×30
88×46.5 85×47 84×30
88×44 84.5×43.5 84.5×45
89×39.5 83×46 84×44
86×45 84×47 84×43
84.5×45 خم از عرض 84×38  
86×46.5 اسنوا 69×45  
85×46.5 رز گاز    
خرید شیشه اجاق گاز
خرید شیشه اجاق گاز

کلیه شیشه ها سکوریت و شرکتی بوده  درصورت نبودن سایز ها در لیست با ما تماس حاصل فرماید تا بصورت سفارشی برای شما تامین شود

 •  تعویض شیشه اجاق گاز
 •  تقویم شیشه اجاق گاز رومیزی و تبدیل به استیل
 •  خدمات اجاق گاز
 •  خرید شیشه اجاق گاز
 •  خرید شیشه گاز
 •  شیشه اجاق پنج شعله
 •  شیشه اجاق گاز
 •  شیشه اجاق گاز آزشنه
 •  شیشه سکوریت گاز
 •  شیشه اجاق گاز توکار
 •  شیشه گار توکار
 •  شیشه گاز صفحه ای

Need Help?
Call Now Button