چگونه اجاق گاز شکسته را از کابینت در بیاوریم ؟

چگونه اجاق گاز شکسته را از کابینت در بیاوریم ؟

  1. سرشعله و چدنهای اجاق گاز رابردارید  وولوم های اجاق را به سمت بالا بکشید تا در بیایند . شیشه های شکسته اجاق گاز را با استفاده از دستکش تا جاییکه میتوانید تخلیه کنید .

  2. در این مرحله شلنگ اجاق گاز و کابل برق را از پریز بکشید . قبل از این کار جریان گاز را قطع کنید .

  3. در مرحله سوم از زیر اجاق گاز اگر با بست به کابینت متصل شده است پیچ ها را باز کنید و بست ها را جدا نمایید و از زیر اجاق گاز به سمت بالا فشار بیاورید اگر اجاق با چسب چبسیده است بوسیله کاتر اجاق را از سطح کابینت جدا کنید .

  4. با فشار به آرامی  سمت بالا اجاق از کابینت جدا میشود شیشه خرده های داخل اجاق را تخلیه کنید .

بعد از مراحل بالا جهت تعویض شیشه اجاق گاز رومیزی و یا تبدیل استیل میتوانید با مجموعه ارگ تک تماس گرفته تا نسبت به تعویض شیشه اجاق گاز در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد .
ارسال تصویر اجاق گاز در واتس آپ و روبیکا و تلگرام 09912801235
چگونه اجاق گاز شکسته را از کابینت در بیاوریم ؟
چگونه اجاق گاز شکسته را از کابینت در بیاوریم ؟
  •  چگونه اجاق گاز شکسته را از کابینت در بیاوریم ؟
  •  جدا کردن اجاق گاز از کابینت
  •  طریقه جدا کردن اجاق گاز از کابینت
Need Help?
Call Now Button